Velkommen til Avifauna, foreningen for bedre fuglehold

Nyheter

 Informasjon om Landsutstillingen ligger under fanen: "Hva skjer"                                         

                
Her er Programmer videre i år for Drammen stuefuglforening. Vi er velkomne på alle deres arrangementer. Så bare kom eller kontakt meg så kan jeg informere mer :-) tlf 99730822 eller kari-aag@online.no

 

Lørdag 12. august 2017 Tur med grilling til Svein F. Pettersson og Bjørg Fagervold i Sandefjord kl 17? Sørlandet Tropeklubb er på ekskursjon til Drammen og omegn som avsluttes med grilling i Sandafjord.

Tirsdag 26. september 2017 Møte kl.19:00

Landsutstilling i Drammen er satt til langhelgen 20.-22. oktober. Her må flest mulig av oss stille opp å hjelpe til :-)

Tirsdag 31. oktober 2017 Møte kl.19:00

Tirsdag 31. oktober 2017 Møte kl.19:00

Tirsdag 28. november 2017 Julebord i all enkelhet! Kl. 19:00

Hilsen Kari Helene.

             


           

Møte i Drammens sturfuglfrening

Alle interesserte er velkommen til møtet vårt i

Norsk Folkehjelps lokaler på Gulskogen

Tirsdag 29. frbruar 2017 kl. 19.00

         Fra år 2017 blir det opprettet landsomfattende oppdretterkoder i stedet for egne koder for hver klubb, og koden på alle ringer blir heretter bare NTL. (Norske Tropefuglforeningers Landsforbund )

Det vil komme nye forskrifter som medfører registrering av fugler på Cites 1 og i praksis også Cites 2 lister i nær framtid. Derfor er det viktig at alle unger blir merket og kartotekført.  Kun NTL-ringene blir ventelig godkjent til bruk på disse. Så det gjelder å være fore var. I prinsippet bør alle fugler som oppdrettes i Norge alltid ringmerkes.

NTL vil alltid ha årsringer med løpenummer og NTL-kode på lager gjennom året, slik at folk kan supplere etter hvert som de trenger ringer.        

 

                                    

 

 


 

                     


Tid:     Søndag 22. mars kl 15

Sted: Vi inviterer igjen til medlems- og årsmøte hjemme hos Eva og Trond.

Årsmøtet burde ikke ta all verdens tid, etterpå spiser vi og snakker fugl som vanlig. Adressen er Bjørlistubben 3 i Vestby og tel er 938 28 003. Send gjerne en sms eller mail til eva@fuglemakeren.com å fortell om du kan komme så vi kan planlegge mat og kaffe.

Dagsorden for årsmøtet:

Valg av ordstyrer

  1. Valg av to til å underskrive referatet

  2. Godkjenning av innkallingen

  3. Årsberetning

  4. Regnskap og revisors beretning

  5. Kontingent

  6. Budsjett

  7. Innkomne saker

  8. Valg

  Saker til årsmøte må være styret i hende senest 20. mars, adresse eva@fuglemakeren.com

Dato 14.02.2015               For styret Eva Ströberg

Hei.              

Håper vi kan bli litt bedre kjent i året som kommer.    Morten Haug, leder av NTL, sjekker ofte ut nye ting som kommer fra det offentlige. Jeg legger det under NTL fanen og henviser til det på forsiden. Det siste er " DNA tester, kjønn og sykdommer" Linkene ligger under NTL.


 

Generalforsamlingshefte ligger her.  


 Drammen stuefuglforening              

                  


    
     


      

         

Nå må vi bestille ringer hver for oss. Se NTLs hjemmeside  www.tropefugler.no
 Mangler du egen kode kontakt meg på kari-aag@online. no

  

Til info

NB: Jeg har nå oppdretterkodene våre. Send bestilling på ringer til meg eller direkte til NTL om du har koden.
Hilsen Kari Helene Ågård
(leder)
kari-aag@online.noRingsalg:

NTL ringer kan bestilles, og fårs på kort tid om du ikke trenger klubbkode på dem, men oppgi altid klubbnavn.  

Hvilken info trenger NTL (se vedlegg)

Navn
Adresse
Oppdretter kode
Klubb
Mail adresse
Mobil nummer