Velkommen til Avifauna, foreningen for bedre fuglehold

Nyheter


Stort fugleseminar på Lillestrøm 10. mars 2018

I samarbeid med Avifauna vil NTL arrangere fugleseminar på Østlandet. Vi er så heldige å få besøk av en levende legende i fuglemiljøet – Rosemary Low fra England. Hun er den mest produserende forfatter av bøker om papegøyer m.m., men også internasjonalt kjent som kurator i Loro Parque og på Palmitos Park i mange år og engasjement i bevarings-prosjekter for papegøyer i naturen.
Rosemary vil holde tre foredrag for oss:
1. Feeding parrots and other exotic birds
2. Parrot conservation
3. Improving the quality of life of our birds
Dessuten kommer en av Norges største oppdrettere på store papegøyer – Stein Henning Olsen. Han vil fortelle om sine oppdrett.
Øystein Størkersen fra Miljødirektoratet vil holde to foredrag: Et om de nye Citesbestemmelsene i Norge og hva dette vil innebære. Dette er svært aktuelt – spesielt for papegøyeeiere. Dessuten vil han snakke om mulige nye regler for innførsel av fremmede organismer og hva dette vil bety for oss.
Arrangementet blir på et flunkende nytt hotell – Scandic på Lillestrøm – kun 50 meter fra jernbanestasjonen. Ca 10 min togtur fra Oslo lufthavn Gardermoen og fra Oslo sentralstasjon, så plasseringen er svært sentral både for tilreisende og Oslofolk.
For de som har litt reisevei og ønsker å bruke tog – NSB har salg på billigbilletter til kr. 199 fram til og med 3. januar 2018!
Seminaret vil vare fra kl. 10:00 – 18:00
Det blir en dagpakkekostnad som blant annet inneholder litt å bite i på morgenen, lunsjbuffe og en liten matbit på ettermiddagen, samt foredragene.
For de som trenger overnatting, er prisene for enkeltrom kr. 1.090,- og dobbeltrom kr. 1.290,- pr. natt inkl. frokost. Betales til hotellet, men påmelding skjer til NTL – Påmeldingsfristen er 31. januar 2018.
Prisen for dagpakke er kr. 800 for sponsorenes ansatte og medlemmer i NTL-klubber.
For andre som ikke er med i NTL-samarbeidet blir dagpakken kr. 1.100,-.
Forskjellen i pris tilsvarer årskontingent i svært mange klubber, slik at det er lønnsomt å melde seg inn. Da får man i tillegg Norsk Tropefuglhobby inkludert hos de aller fleste klubber!
Påmelding (dagpakker + evt. overnatting) skjer til gro.lervik@broadpark.no eller tlf: 93242739 Innen 31. januar 2018. Husk å oppgi hvilken klubb du er medlem i
Dagpakkeprisen innbetales til NTLs konto 0530 4742250 – også det innen 31. januar 2018
Vi har foreløpig reservert en del hotellrom, men kan ikke love overnattingsplass til etternølere!

 Informasjon om Landsutstillingen ligger under fanen: "Hva skjer"
                                        

                

         Fra år 2017 blir det opprettet landsomfattende oppdretterkoder i stedet for egne koder for hver klubb, og koden på alle ringer blir heretter bare NTL. (Norske Tropefuglforeningers Landsforbund )

Det vil komme nye forskrifter som medfører registrering av fugler på Cites 1 og i praksis også Cites 2 lister i nær framtid. Derfor er det viktig at alle unger blir merket og kartotekført.  Kun NTL-ringene blir ventelig godkjent til bruk på disse. Så det gjelder å være fore var. I prinsippet bør alle fugler som oppdrettes i Norge alltid ringmerkes.

NTL vil alltid ha årsringer med løpenummer og NTL-kode på lager gjennom året, slik at folk kan supplere etter hvert som de trenger ringer.        

 

                                    

 

 


 

                     


Tid:     Søndag 22. mars kl 15

Sted: Vi inviterer igjen til medlems- og årsmøte hjemme hos Eva og Trond.

Årsmøtet burde ikke ta all verdens tid, etterpå spiser vi og snakker fugl som vanlig. Adressen er Bjørlistubben 3 i Vestby og tel er 938 28 003. Send gjerne en sms eller mail til eva@fuglemakeren.com å fortell om du kan komme så vi kan planlegge mat og kaffe.

Dagsorden for årsmøtet:

Valg av ordstyrer

  1. Valg av to til å underskrive referatet

  2. Godkjenning av innkallingen

  3. Årsberetning

  4. Regnskap og revisors beretning

  5. Kontingent

  6. Budsjett

  7. Innkomne saker

  8. Valg

  Saker til årsmøte må være styret i hende senest 20. mars, adresse eva@fuglemakeren.com

Dato 14.02.2015               For styret Eva Ströberg

Hei.              

Håper vi kan bli litt bedre kjent i året som kommer.    Morten Haug, leder av NTL, sjekker ofte ut nye ting som kommer fra det offentlige. Jeg legger det under NTL fanen og henviser til det på forsiden. Det siste er " DNA tester, kjønn og sykdommer" Linkene ligger under NTL.


 

Generalforsamlingshefte ligger her.  


 Drammen stuefuglforening              

                  


    
     


      

         

Nå må vi bestille ringer hver for oss. Se NTLs hjemmeside  www.tropefugler.no
 Mangler du egen kode kontakt meg på kari-aag@online. no

  

Til info

NB: Jeg har nå oppdretterkodene våre. Send bestilling på ringer til meg eller direkte til NTL om du har koden.
Hilsen Kari Helene Ågård
(leder)
kari-aag@online.noRingsalg:

NTL ringer kan bestilles, og fårs på kort tid om du ikke trenger klubbkode på dem, men oppgi altid klubbnavn.  

Hvilken info trenger NTL (se vedlegg)

Navn
Adresse
Oppdretter kode
Klubb
Mail adresse
Mobil nummer