Ringmerking av fugler

Se NTLs hjemmesider for informasjon om ringsalget:

http://tropefugler.no/index.php/ntl/ringsalget/


På NTLs sider finner du:

- informasjon om hvordan bestilling foregår

- hvilke opplysninger en bestilling skal inneholde

- anbefalt ringstørrelse til forskjellige fuglearter

- kontaktinformasjonen til NTLs ringsalgleder

- instruks for hvordan å tre på ringer, m.m.


Spørsmål og andre henvendelser angående ringer og ringsalg kan rettes til vår ringsalgansvarlige.


Ringsalgansvarlig:
 

Navn: Kari Helene Ågård

Telefon: 997 30 822 

E-post: kari-aag@online.no